راه های عملی افزایش امنیت ایمیل

راه های عملی افزایش امنیت ایمیل

امنیت در پیام‌ها و ایمیل‌هایی که ارسال می‌کنید، بحث بسیار مهمی است. گاهی محتوای ایمیل‌ها و پیام‌های ما اطلاعات بسیار مهی است که در هنگام ارسال باید به امنیت آنها دقت کنیم، یکی از راه‌هایی که می‌توان با استفاده از

هر آنچه لازم است در مورد “هشتگ” بدانید

هر آنچه لازم است در مورد “هشتگ” بدانید

هشتگ چیست ؟ علامت # در میان انگلیسی زبان ها، یک علامت جدید نیست. این علامت که Number Sign نامیده می شد و می شود، خصوصاً در میان آمریکایی ها، به عنوان جایگزین «عدد» به کار می رود. به عنوان