هر آنچه لازم است در مورد “هشتگ” بدانید

هر آنچه لازم است در مورد “هشتگ” بدانید

هشتگ چیست ؟ علامت # در میان انگلیسی زبان ها، یک علامت جدید نیست. این علامت که Number Sign نامیده می شد و می شود، خصوصاً در میان آمریکایی ها، به عنوان جایگزین «عدد» به کار می رود. به عنوان