تفاوت Command Prompt و Windows PowerShell چیست؟

تفاوت Command Prompt و Windows PowerShell چیست؟

تفاوت پاورشل با کامند پرامپت در صورتی که از سیستم‌عامل ویندوز استفاده کرده باشید با محیط Command Promp آشنا هستید. اگر کمی در مورد ویندوز کنجکاوتر باشید با محیطی مشابه Command Prompt روبرو خواهید شد که در اصل تفاوت عمده‌ای