پارتیشن System Reserved چیست؟ آیا می‌توان آن را حذف کرد؟

پارتیشن System Reserved چیست؟ آیا می‌توان آن را حذف کرد؟

ویندوز ۷ و ویندوز ۸ در حین نصب روی هارد دیسک‌، به طور اتوماتیک پارتیشنی با عنوان “System Reserved Partition” به معنای “پارتیشن محافظت شده‌ی سیستمی” می‌سازند. اما این پارتیشن چیست؟ سیستم عامل ویندوز برای این پارتیشن هیچ حرف الفبایی