ده گام طلایی برای انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی

تحقیقات علمی

چارچوب و استاندارد پژوهش ها مدل ساعت شنی است. طبق این روش در ابتدای کار حجم عظیمی از از اطلاعات و روش ها برای انجام پژوهش پیشنهاد می شود.

در مرحله بعدی پس از انتخاب یک روش مناسب تمرکز محقق تنها بر روی روش فوق است .

درنهایت با جمع بندی و نتیجه گیری کار به اتمام میرسد.

هر پژوهشی در هر زمینه ای باشد (مقاله یا رساله) دارای مراحلی است که برای اکثر دانشجویان و محققان مبهم می باشد.

لذا بنا بر اهمیت پژوهش در زیر سعی شده است تا مراحل انجام تحقیق توضیح داده شود.

گام های مهم برای انجام یک پژوهش خوب:

  • بیان موضوع پژوهش
  • جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق
  • انتخاب و تعیین هدف
  • لیست نمودن سوالات و فرضیه ها
  • مشخص نمودن سیر تفکری و چارچوب مقاله
  • گزینش روش مناسب برای جمع آوری داده ها
  • گرد آوری داده و اطلاعات
  • تفسیر و تجزیه و تحلیل نتایج
  • نتیجه گیری و ارزیابی پژوهش
  • مشاوره و صحبت با سایر پژوهشگران جهت ارائه پیشنهاد و چشم انداز موضوع

به طور کلی مراحل یک پژوهش علمی به صورت بالا است اما این مراحل با توجه به بستر و نوع موضوع میتواند تغییر کند،جابه جا شوند یا حتی ممکن است یک مرحله چندین بار تکرار شود.

اما آنچه بی شک در تمام پژوهش ها یکسان است این اصل اشت که پژوهشگر با تعریف مساله یا هدف کارخود را آغاز میکند ، پژوهش ها و تحقیقات گذشته را مطالعه میکند و نقاط قوت و ضعف آنها را لیست می نماید.

زمانیکه فعالیت پیشین سایر محققین را مطالعه میکند اهمیت موضوع مشخص میشود و سوالات تحقیق شکل میگیرند.

فرضیه ها ، شک و حدس نویسنده است که در طول پروسه پژوهش رد یا قبول میشوند. پژوهشگر با جمع آوری داده ها سعی میکند تا فرضیات خود را ارزیابی کند.

در این مرحله محقق با انتخاب روش مناسب تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده خود را تفسیر میکند.

سایت علی حسینی

این تفاسیر که بیشتر با اعداد و ارقام و مشاهدات عینی سر و کار دارند جز تحقیقات تجربی هستند که بیشتر در رشته های علوم انسانی مورد استفاده قرار میگیرند.

در گام آخر پس از تجزیه و تحلیل نتایج نوبت به بررسی فرضیه میرسد و آنها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده یا قبول میشوند یا به طور کامل  رد می شوند.

بهتر است تا محقق در انتهای فعالیت علمی خود پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه  دهد و چشم انداز موضوع را مشخص نماید.

 

ده گام طلایی در یک پژوهش علمی
دسته بندی شده در:            

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *